Pressemeddelselse 20.03.2019

Forbrugerombudsmanden har d. 20/3 offentliggjort en pressemeddelse omkring politianmeldelse af Finans 247, for overtrædelse af markedsføringsloven.

Finans 247 har velvilligt deltaget i Forbrugerombudsmandens undersøgelse, herunder givet Forbrugerombudsmanden de oplysninger, der blev forespurgt. Efter gennemførelse af sin undersøgelse har Forbrugerombudsmanden påpeget nogle forhold vedrørende vores hjemmesidemarkedsføring, der efter Forbrugerombudsmandens vurdering ikke var i overensstemmelse med Markedsføringsloven. Vi var ikke enige i vurderingen, men tilrettede desuagtet med det samme firmaets hjemmeside herefter, idet der ikke skal herske nogen tvivl om, at vi naturligvis ønsker at overholde Markedsføringsloven. Til trods herfor modtog vi efterfølgende en meddelelse fra Forbrugerombudsmanden om, at der ville blive indgivet politianmeldelse. Vi har til dato ikke modtaget nogen kopi af politianmeldelsen. Dette til trods for at vores advokat har anmodet Forbrugerombudsmanden om at få tilsendt en kopi heraf, da det i sagens natur er vanskeligt at forsvare sig mod en politianmeldelse, som vi ikke kender indholdet af, og som – os bekendt- vedrører forhold, som vi tilrettede på vores hjemmeside straks efter Forbrugerombudsmanden gjorde opmærksom på at de pågældende forhold, efter hendes vurdering, var problematiske.

Efter meddelelse om politianmeldelse blev vi af Forbrugerombudsmanden anmodet om at underskrive en erklæring. Den erklæringstekst vi modtog indeholdt imidlertid andet og mere end en erklæring om at Finans 247 ville overholde markedsføringsloven og kreditaftaleloven. Det mener vi i al beskedenhed faktisk at vi gør, og underskriver også gerne en erklæring herom. Dette har vores advokat også, ad flere omgange, gjort meget klart for Forbrugerombudsmanden. Den erklæring vi blev bedt om at underskrive indeholdt konkrete forpligtelser i forhold til behandling af låneansøgninger, herunder pligt til altid at indhente dokumentation for faste løbende udgifter, udgifter til anden forbrugslånsgæld, antal personer i husstanden, geografisk placering osv. Disse krav går videre og er langt mere detaljerede end det der følger af Kreditaftalelovens § 7c. Årsagen til at vi ikke ønsker at underskrive en sådan erklæring er ikke, at vi ikke har forståelse for indholdet og ønsket om at sikre en fyldestgørende kreditvurdering i forbindelse med låneansøgninger. Årsagen er at erklæringen giver de forbrugerlånsselskaber, der ikke underskriver erklæringen en urimelig (unfair) konkurrencefordel på bekostning af dem der gør. Dette er årsagen til at det Forbrugerombudsmanden ønsker at gøre med en erklæring – nemlig bygge ovenpå lovens krav – i stedet burde ske via lovgivning, for så ville der ikke være nogen tvivl om, at alle skulle overholde kravene. I det lys skal der heller ikke herske nogen tvivl om, at vi hilser det lovforslag om forbrugerlånsvirksomheder, der p.t. behandles i Folketinget, for velkomment. Når lovforslaget forhåbentlig snart vedtages, vil der gælde de samme juridiske krav for at drive forbrugerlånsvirksomhed, hvor vi kan stole på at de krav der stilles til os på tilsvarende vis stilles overfor vores konkurrenter. Samtidig vil vi komme ind under Finanstilsynets tilsynsområde, og ovenpå den – efter vores egen opfattelse ikke fair behandling hos Forbrugerombudsmanden, hvor vi bliver politianmeldt og udstillet i en pressemeddelelse for forhold, som vi ikke mener er i strid med lovgivningen, og som vi for alle tilfældes skyld under alle omstændigheder rettede med det samme – hilser vi også dette velkomment.

Mvh.
Mikkel Winston
Direktør, Finans 247 ApS

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *